Scroll Down

Chỉ có Trực tuyến: Vé Tham quan Universal Studios Singapore Trong ngày dành cho Người lớn trị giá 72SGD (Tiết kiệm 5%)

Ưu đãi chỉ có hiệu lực sử dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 dành cho ngày tham quan công viên được lựa chọn trong khoảng thời gian từ 1 tháng 5 năm 2018 đến 1 tháng 1 năm 2019. Vé chỉ có hiệu lực cho một lần tham quan trong vòng 7 ngày kể từ ngày tham quan được lựa chọn.

Đặt ngay

Các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho Vé Tham quan Universal Studios Singapore Trong ngày dành cho Người lớn trị giá 72SGD:

  • Ưu đãi chỉ có hiệu lực sử dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 dành cho ngày tham quan công viên được lựa chọn trong khoảng thời gian từ 1 tháng 5 năm 2018 đến 1 tháng 1 năm 2019. Không được phép gia hạn thời gian hiệu lực của vé.
  • Không được phép gia hạn thời gian hiệu lực của vé.
  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho việc mua Vé Tham quan Trong ngày dành cho Người lớn có đề ngày và tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
  • Ưu đãi chỉ có hiệu lực khi mua trực tuyến tại trang www.rwsentosa.com.
  • Ưu đãi chỉ áp dụng khi mua tối đa sáu (6) vé cho mỗi giao dịch.
  • Ưu đãi không áp dụng kèm theo các chương trình giảm giá và ưu đãi khác.
  • Resorts World Sentosa có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các Điều khoản và Điều kiện chung khác được áp dụng.