ไม่มีตั๋วในวันที่ที่เลือก กรุณาติดต่อศูนย์ออกและสำรองตั๋วของ Resorts World™ Sentosa ที่หมายเลข +65 6577 8899 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัตรผ่าน